Webinar Verwondering: Motivatie en vaardigheid: een kip-ei probleem 3 november 2021

Webinar Verwondering: Motivatie en vaardigheid: een kip-ei probleem 3 november 2021

In juni vinden er online webinars plaats over “Verwondering”. In deze drieluik van webinars wordt recent Amsterdams onderzoek op thema’s rond de lerende mens besproken, worden handvatten voor het implementeren van onderzoekend & ontdekkend leren in de klas geboden, en maken de deelnemers hun eigen activiteit binnen het programma.

Aflevering 2. Motivatie en vaardigheid: een kip-ei probleem (3 november 2021)

Aflevering 3 biedt inspiratie voor het motiveren van kinderen wiens prestaties achterblijven. Bij teleurstellende prestaties wijzen we al snel naar gebrekkige motivatie. Maar slaan we daarmee de plak niet mis? dr.
Katinka van der Kooij (VU) vertelt over haar onderzoek naar de invloed van scores op motivatie en dr. Elsje van Bergen (VU) over haar onderzoek naar genetische aanleg en plezier in lezen.

Bekijk hier de introductievideo

  • Gegevens deelnemer

    Aanmelding aflevering 2 - Motivatie en vaardigheid: een kip-ei probleem 16 juni 2021
  • Privacyverklaring

    Wij gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend om uw aanvraag te verwerken.