Leskist: Stroombak

Bijzondere lesmaterialen voor gebruik in de klas

Leskist: Stroombak

Met deze stroombak krijgen leerlingen inzicht in de karakteristieken van een stromende rivier. Simuleer de werking van een rivier, vorming van meanders en een meanderafsnijding.

Met een eenvoudige stroomtafel kunnen leerlingen inzicht verwerven in verschillende karakteristieken van een stromende rivier. Met de stroombak kunnen verschillende experimenten gedaan worden. In het eerste practicum wordt geëxperimenteerd met de factoren die de kenmerken van een rivier bepalen. Leerlingen komen hier in contact met begrippen als: helling, debiet, transport. Met de experimenten worden de werking van een rivier gesimuleerd en zien leerlingen de vorming van meanders en een meanderafsnijding. Hierdoor komen ze ook in contact met de verschillende vormingsprocessen zoals erosie en sedimentatie.

Afmeting leskist: 127 cm x 41 cm x 10 cm

 

Bijlagen:

 

Leskist Stroombak reserveren