Op reis met trekvogels

Op reis met trekvogels

‘Op reis met trekvogels (birdtracking)’ is bedoeld voor groep 6, 7 of 8. In de eerste les krijgen leerlingen zicht op biotopen waar verschillende vogels hun eten vinden. Les 2 gaat over onderzoek naar brandganzen die broeden in Siberie. De lessen zijn gemaakt in samenwerking tussen Daltonschool Neptunus en Camila Dreef in opdracht van het Wetenschapsknooppunt Amsterdam (UvA). Het lesmateriaal bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, een leerlingwerkboekje en filmpjes en zijn hier te bekijken: