Nieuwe databank met ruim 600 bronnen voor natuur- en milieueducatie (NME)

Nieuwe databank met ruim 600 bronnen voor natuur- en milieueducatie (NME)

Sinds 1970 zijn er zeer veel publicaties verschenen over natuur- en milieueducatie en over leren voor duurzaamheid. Veel van die publicaties zijn nu nog steeds erg waardevol, maar digitaal nog niet toegankelijk. Daarom is er een project opgezet om de meest waardevolle bronnen van NME te verzamelen en te digitaliseren. Ongeveer 600 ‘bronnen’ zijn nu opgenomen in een online kennisbank: www.bronnen-voor-nme.nl. Deze databank is vrij toegankelijk voor alle professionals, vrijwilligers en studenten die op dit werkterrein actief zijn. Al snel werd besloten dat ook nieuwe publicaties in de databank zullen worden opgenomen: deze kennisbank is dus nooit af!

Naast deze publicaties zijn er ook zo’n vijftien overzichtsartikelen opgenomen over diverse aspecten van NME zoals over pedagogiek en didactiek, natuurbeleving en ecologische basisvorming, onderwijs en volwasseneducatie, inspirerende NME-ers, educatieve voorzieningen en over internationale aspecten van NME. Ook is er een tijdlijn met de ontwikkeling van NME door de jaren heen te vinden. Concreet lesmateriaal is niet opgenomen.

Er is nu dus één centrale plek waar elke NME-er, docent, student, onderzoeker of andere belangstellende informatie kan vinden voor het ontwikkelen of voorbereiden van educatieve activiteiten op het gebied van natuur, milieu, duurzaamheid:

www.bronnen-voor-nme.nl