CyberPi

CyberPi

Gratis lesprogramma leert basisschooljeugd programmeren

Basisschoolleerlingen uit heel Nederland kunnen voortaan gratis en op een laagdrempelige manier leren programmeren. Stichting Cybersoek lanceert samen met de Universiteit van Amsterdam en XS4ALL het lesprogramma CyberPi dat nu als online lesboek verkrijgbaar is.

Met CyberPi wordt leren programmeren voor iedereen beschikbaar en kan elke Nederlander – jong en oud – met dit lesboek aan de slag. In eerste instantie is het programma bedoeld om basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 te leren programmeren. De lessen zijn zo opgezet dat leerlingen geen specifieke voorkennis nodig hebben en elke docent er zonder hulp of uitleg mee aan de slag kan. Dat doen ze met behulp van de goedkope Raspberry Pi, een computer op creditcardformaat. Dit is het vervolg op een succesvolle pilot in de Indische Buurt in Amsterdam, waar leerkrachten van diverse Nederlandse basisscholen aan deelnamen.

Beperkt landelijk lesaanbod programmeren

De initiatiefnemers lopen vooruit op de plannen om van programmeren een verplicht vak te maken in het basis- en voortgezet onderwijs in 2020. Een doel waar bedrijven, overheden en non-profitorganisaties sinds 2015 aan werken toen op initiatief van voorzitter Neelie Kroes van StartupDelta het CodePact werd gestart. Ook het nieuwe kabinet laat in het regeerakkoord weten dat er meer aandacht komt voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden. Ondanks die ambities zijn er echter nog nauwelijks lesprogramma’s of goed lesmateriaal beschikbaar voor scholen.

fotograaf: Anko Stoffels

CyberPi brengt daar verandering in. Het is een laagdrempelig online lesboek in het Nederlands, ontwikkeld door experts van XS4ALL en de UvA, en getoetst bij kinderen en docenten. Het lesprogramma maakt gebruik van de eenvoudige Raspberry Pi-computer omdat die goedkoop en laagdrempelig is, de lesstof tastbaarder maakt en speciaal ontwikkeld is voor onderwijsdoeleinden. In Amsterdam liet Cybersoek zien hoe programmeren via CyberPi opgenomen kan worden in het basisonderwijs.

UvA docenten

De lessen werden onder andere ontwikkeld en gegeven door studenten van de Universiteit van Amsterdam, waaronder 3e jaars informatica-student Jelle van Dijk: ‘Via een advertentie bij de studievereniging VIA ben ik in contact gekomen met Cybersoek. Vanaf het begin heb ik meegeholpen met het voorbereiden en geven van de lessen. Tijdens de verschillende lessen heb ik gezien hoe geïnspireerd kinderen kunnen zijn door de mogelijkheden van informatica.

De Cyberpi lessen geven kinderen niet alleen een goede basis voor de informatica maar ook een manier om creatief te zijn door projecten te bedenken en zelf te maken. Programmeren leert je op een logische manier oplossingen te vinden voor problemen, een vaardigheid die kinderen kan helpen ook buiten de Cyberpi lessen. Ik hoop dat veel kinderen de mogelijkheid krijgen om dit te leren door het Cyberpi lesboek.’

Bron: Universiteit van Amsterdam

Via deze website kun je het CyberPi lesboek vinden.