Cyberlab

Cyberlab

Cyberlab: Amsterdamse leerlingen tonen bèta-talent

Van biologie tot astronomie en van wiskunde tot robotica. Op maandag 15 februari 2016 presenteerden basissschoolleerlingen uit de Indische Buurt in Amsterdam die deelnamen aan Cyberlab, hun nieuw verworven vaardigheden. Cyberlab is een naschools programma van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA en Cybersoek.

Het doel van Cyberlab is om leerlingen in het basisonderwijs te interesseren voor exacte wetenschappen. Naast kinderen de kans te bieden hun talent te ontdekken, wil de faculteit met het project de verbinding met de buurt versterken.

Het afgelopen jaar deden twaalf kinderen uit groep acht mee aan het programma dat de exacte wetenschappen in de volle breedte verkent. Tijdens de slotbijeenkomst lieten de kinderen met presentaties, proefjes en een natuurkundekermis aan onder meer hun klasgenoten en ouders zien welke ontdekkingen ze hebben gedaan en welke problemen zij hebben opgelost. Ook vertelden ze over de vriendschappen die zijn ontstaan en wat hun blik op de toekomst is.

Sterren kijken en haaien snijden

Vijf maanden lang kwamen de kinderen iedere maandagmiddag bijeen. Na de introductie, waarin de vraag centraal stond wat wetenschap eigenlijk is, was er per vier bijeenkomsten een thema. Bij die thema’s hoorden activiteiten zoals een bezoek aan de sterrenkoepels van de UvA, een practicum haaien snijden, het ontdekken van de relatie tussen katrollen en zekeren in de klimhal van het USC, en planten determineren tijdens een excursie in de buurt. De ouders van de kinderen werden telkens  uitgenodigd om de excursies ter afsluiting van een thema bij te wonen.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Download hier het Cyberlab handboek