Changemaker Challenge junior

Changemaker Challenge junior

Elk jaar belandt er 8 miljard kilo plastic in onze oceanen. Als we zo doorgaan zwemt er in 2050 meer plastic dan vis in de zee. Met de Changemaker Challenge Junior gaan we kijken hoe we plastic gebruik kunnen voorkomen, hoe we plastic beter kunnen recyclen en hoe we mensen bewust kunnen maken van het plastic probleem.
De Changemaker Challenge Junior is een wedstrijd voor basisscholen op basis van een gratis lespakket wat is opgebouwd volgens de designathon methode. Dit is meteen een laagdrempelige manier om (verder) kennis te maken met ontwerpend leren in de klas.
Lees alles over dit lespakket (de les duurt ca. twee uur), de lesmethode, de prijzen en hoe de leraren zich in kunnen schrijven op www.changemakerchallengejunior.com.